ترانه خواندن به وقت باران

خانه معنا

سلام . 

اینجا قراره دغدغه های علمی و فرهنگی مو مطرح کنم .که هم یادم بمونه دغدغه هایی که داشتمو وقتی چن سال دیگه سراغشون میام و شاید همینجا به کمک دوستام تونستیم ایده بدیم و عملیش کنیم 

بسم الله.